menu
flaga PL flaga ENG

Goście Specjalni

Jacqueline A-Tjak MSc

Jacqueline A-Tjak jest certyfikowaną psycholog kliniczną, która pracuje w dziedzinie psychologii klinicznej od ponad 30 lat, w ośrodkach opieki szpitalnej i ambulatoryjnej, z pacjentami z zaburzeniami lękowymi, depresją i zaburzeniami osobowości. Jacqueline szkoliła się w terapii CBT oraz terapii ACT i jest trenerem ACT zweryfikowanym przez ACBS (peer-reviewed ACT trainer). Jest także laureatką wyróżnienia ACBS (Fellow of ACBS). Odbyła szkolenie w FAP, ITP, CBASP i MBT. Od 2010 roku prowadzi badania doktoranckie, porównujące ACT i CBT w pracy z pacjentami z dużą depresją, współpracując z Uniwersytetem w Amsterdamie. Opublikowała kilka artykułów i dwie książki o terapii ACT.


dr Ross White

Dr Ross White (PhD, DclinPsy) jest profesorem nadzwyczajnym na University of Liverpool w Wielkiej Brytanii, gdzie pełni funkcję dyrektora badań w programie doktoranckim psychologii klinicznej. Jego badawcze zainteresowania skupiają się wokół regulacji emocji w kontekście złożonych problemów zdrowia psychicznego (w tym psychozy i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego). W ramach Terapii Akceptacji i Zaangażowania przeprowadził randomizowane badania kontrolne promujące emocjonalną adaptację następującą po psychozie. Dr White jest dyplomowanym instruktorem mindfulness i trenerem ACT zweryfikowanym przez ACBS (peer-reviewed ACT trainer). Dr White jest także współprowadzącym duże randomizowane badania kontrolne prowadzone we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia i Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, które badają skuteczność interwencji samopomocowej opartej na ACT (Self-help+), mającej na celu redukowanie dolegliwości psychicznych, doświadczanych przez uchodźców w Afryce Subsaharyjskiej i Unii Europejskiej. Dr White założył i prowadził program MSc Global Mental Health na Uniwersytecie w Glasgow. Był głównym redaktorem "The Palgrave Handbook of Socio-cultural Perspectives on Global Mental Health" (http://link.springer.com/book/10.1057%2F978-1-137-39510-8), wydanym w lutym 2017 roku.


dr Graciela Rovner

Graciela Rovner znana jest z bycia bardzo inspirującą i zabawną wykładowcą. Jest starszą specjalistką ds. fizjoterapii bólu, posiada doktorat z medycyny rehabilitacyjnej oraz tytuł magistra w dziedzinach nauk medycznych, psychologii i fizjoterapii, które uzyskała w Szwecji. Jest jedyną fizjoterapeutką, która jest Trenerką ACT zweryfikowaną przez ACBS (Peer-Reviewed ACT Trainer). Wyspecjalizowała się w adaptowaniu i rozwijaniu ACT dla interdyscyplinarnych zespołów oraz innych specjalistów prowadzących rehabilitację cierpiących fizycznie i psychicznie. Jej badania skupiają się na tym jak ewaluować, selekcjonować i przydzielać z przewlekłym bólem oraz jak najlepiej stosować kierowane programy rehabilitacyjne.
Pomaga klinikom jako konsultant w usprawnianiu usług radzenia sobie z bólem, trenuje i superwizuje zespoły interdyscyplinarne oraz pomaga tworzyć zmodułowane i przemyślane programy rehabilitacyjne, które oferują każdej grupie pacjentów skuteczną i "zindywidualizowaną rehabilitację grupową". Graciela wykłada w Instytucie Karolinska oraz zapraszana jest na wykłady i szkolenia na całym świecie. Mówi po hiszpańsku, szwedzku, angielsku i francusku.
Dr Rovner jest założycielką i dyrektorem Szwedzkiego Instytutu ACT (ACT Institutet Sweden), który skupia się na prowadzeniu badań, szkoleń i treningów ACT. Od ubiegłego roku zarządza projektami Klinik Radzenia Sobie z Bólem oraz Rozwoju Klinicznego, które odpowiedzialne są za wprowadzanie ACT na poziomie regionalnym w zachodniej Szwecji. Jest również przewodniczącą Szwedzkiego Oddziału ACBS. Graciela jest mężatką, matką dwójki dzieci oraz od nastoletniości uczyła się wykorzystywać na sobie założenia radzenia sobie z bólem ACTiveRehab. Uwielbia biegać, pływać, jeździć na rowerze, uprawiać jogę oraz jeść prosto i zdrowo.


Dr Louise McHugh

Louise jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie College w Dublinie (University College Dublin). Jej badania skupiają się na analizie eksperymentalnej języka i poznania z perspektywy analizy behawioralnej i Teorii Ram Relacyjnych (RFT), wliczając w to szczególnie rozwój złożonych umiejętności poznawczych, jak przyjmowanie perspektywy oraz na przyglądaniu się procesom i poziomom psychoterapii behawioralnych i poznawczych, w tym terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Opublikowała ponad 80 artykułów w tej tematyce oraz otrzymała granty z wielu źródeł, w tym z British Academy, the Leverhulme Trust, the Waterloo Trust, the Welsh Assembly, the Irish Research Council and the Health Research Board (Irlandzkiej Radzie Naukowej oraz Rady Badań Zdrowotnych). Louise jest laureatką stypendium Marie Curie (Marie Curie Fellow) oraz wyróżnienia Fellow of Association for Contextual Science.


aktualizacja: 2018-05-20