menu
flaga PL flaga ENG

Rejestracja Abstraktów

Zgłoszenia na konferencję

Przyjmujemy zgłoszenia na sesje posterowe, sympozja, panele dyskusyjne, warsztaty i referaty. Ostateczny termin składania zgłoszeń to 28 luty 2018 14 marca 2018.
Zgłoszenia należy przesłać na adres: konferencjaact@gmail.com

Wskazówki dla uczestników

Temat konferencji to "otwieranie drzwi do współpracy", a intencja, jaka jej przyświeca, to stworzenie przestrzeni, w której przedstawiciele środowisk medycznych i psychologicznych mogliby uczyć się od siebie nawzajem. Dotyczy to osób skupionych wokół nauk podstawowych i praktyk stosowanych z różnych obszarów pracy. Mamy nadzieję, że to wydarzenie przyciągnie praktyków i badaczy terapii opartych na dowodach naukowych (takich jak CBT, ACT, FAP, DBT, CFT, ST, MBCT) oraz lekarzy różnych specjalizacji (m.in. psychiatrii, neurologii, rehabilitacji). Chcielibyśmy przyciągnąć osoby pracujące w dziedzinach zdrowia psychicznego, zdrowia fizycznego, edukacji, kontekstach organizacji, coachingu i innych sektorach.
Szczególnie mile widziane są zgłoszenia, które nawiązują do następującej tematyki:

  • Teoria Ram Relacyjnych / Nauki podstawowe
  • Punkty styczności CBS i innych podejść terapeutycznych (np. CBT/ST/Uważność/CFT/DBT/humanistyczne)
  • Poza gabinetem terapeutycznym: Rola CBS pośród różnych sektorów medycznych (np. psychiatrii, onkologii, neurologii)
  • Praca związana ze złożonymi/długotrwałymi problemami (np. zaburzenia osobowości, psychoza i zaburzenia współwystępujące)

Uwaga: Zgłoszenia, które nie pasują do powyższych tematów, są również mile widziane.
Pragniemy zapewnić Państwu ciekawy program konferencji. Osoby ubiegające się o wystąpienie muszą być świadome, że liczba miejsc, podczas dwóch dni przewidzianych na konferencję, jest ograniczona. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Komitet Naukowy, w celu zapewnienia treści na konferencję o wysokiej jakości merytorycznej.

Wyróżniamy pięć rodzajów zgłoszeń na konferencję:

SESJA POSTEROWA

Postery przedstawiają zazwyczaj badania empiryczne i będą prezentowane w trakcie jednej lub więcej sesji, podczas których uczestnicy zostaną zaproszeni do przeglądu prezentowanych badań i omówienia wyników z prezenterami posterów. Prezenterzy muszą być obecni przy swoich plakatach podczas wyznaczonego czasu sesji posterowej i mogą przedstawiać dodatkowe materiały informacyjne np. ulotka posteru w formacie A4. (Rozmiar oryginału posteru: A0, pionowy max. 60cm x 90 cm).

PANEL DYSKUSYJNY

W panelu dyskusyjnym bierze udział 3 do 5 prelegentów wybranych ze względu na wspólny obszar badawczy lub ekspertyzy w danej dziedzinie. Prelegenci odpowiadają na jedno lub więcej pytań lub problemów badawczych, w czas wystąpienia wliczona jest interakcja między prelegentami i publicznością. Dyskusja panelowa jest organizowana przez przewodniczącego, który pełni funkcję moderatora sesji.

SYMPOZJUM (przewodniczący, 3 referaty i dyskutant)

Organizowane przez przewodniczącego, który moderuje 75-90 minutową sesję, sympozjum to seria trzech 15-20 minutowych prezentacji poświęconych badaniom empirycznym lub zagadnieniom koncepcyjnym, filozoficznym, historycznym lub metodologicznym. Dyskutant podkreśla i integruje opinie różnych mówców na sympozjum i moderuje pytania od publiczności.
Zachęca się przewodniczących, aby wykorzystali sympozja jako okazję do zintegrowania pokrewnej pracy poprzez: 1) łączenie mówców o różnych afiliacjach zamiast prezentowania pracy jednej grupy . 2) włączenie różnych rodzajów rozmów (np. historycznych, koncepcyjnych i badawczych) w tym samym obszarze tematycznym dla jedno sympozjum.
Dokumenty z nieakceptowanych zgłoszeń mogą być brane pod uwagę podczas sesji posterowych.
W służbie bycia bardziej świadomym danych zachęcamy do dołączenia literatury cytowanej do zgłoszenia. Komitet Naukowy nie podzieli sympozjów złożonych razem.

REFERAT (NIE BEDĄCY CZĘŚCIĄ WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANEGO SYMPOZJUM)

Zgłoszenia referatów to indywidualne, ustne prezentacje, zwykle dotyczące zagadnień koncepcyjnych, filozoficznych, historycznych lub metodologicznych. Zgłoszenie referatu może przedstawiać badania empiryczne, jeśli jest zbyt skomplikowane, aby można było efektywnie je zaprezentować na plakacie (np. zintegrowana seria eksperymentów). W przeciwnym razie większość zgłoszeń w formie papierowej i jednostkowej zostanie zaakceptowana jako prezentacje plakatowe. Wszystkie prezentacje będą trwały 15-20 minut. Przyjmowane zgłoszenia zostaną podzielone na sesje o długości 75 lub 90 minut. Zgłoszenia nieakceptowane będą brane pod uwagę podczas sesji posterowych. Priorytetowo traktujemy zgłoszenia, które są oparte na badaniach i danych. W służbie bycia bardziej świadomym danych zachęcamy do dołączenia literatury cytowanej do zgłoszenia.

WARSZTAT

Warsztaty to sesje szkoleniowe o długości 1,25, 1,5 lub 2,75 godziny i zazwyczaj koncentrują się na połączeniu ćwiczeń empirycznych i / lub dydaktycznych.
Upewnij się, że wyraźnie określasz swoje cele i cele dotyczące edukacji uczestników w swoich materiałach. Warsztaty należy traktować jako możliwości bezpośredniego szkolenia konkretnych umiejętności, a nie prezentowania wyników badań, dyskutowania na temat zagadnień koncepcyjnych, filozoficznych lub metodologicznych lub dzielenia się opiniami. W celu bycia bardziej świadomym danych, zachęcamy do włączenia cytatów z badań i danych wspierających Twój temat wraz z przedstawieniem ich (1-2 slajdów) podczas warsztatów. Zgłoszenia, które nie są wyraźnie skoncentrowane na szkolenie, należy składać w innych formatach.

ikona MS Word Formularz zgłoszenia abstraktów
aktualizacja: 2018-05-20